top of page
  • Alexander Nachev

Изложба "Поглед на Изток - Индия и Иран" в рамките на филмовия фестивал MENAR

Кратко пътешествие в началото на 2017 до дестинации които вече са по-достъпни - Индия и Иран. От 14 Януари в "Дом на Киното" ви представяме с Ивайло Даскалов фотографии, които са отблясъци от впечатленията и емоциите ни по тези места.


Изложбата ще продължи до 29 януари, като част от силния фестивал MENAR за Близко източно и северно - Африканско кино. Аз лично очаквам невероятно визуално удовлетворение от филмите и едно добро допълнение от кадрите ни от тези страни. Аз ще представя мои кадри от Иран - многоцветна държава с богата история и култура.


Иво ще ни пренесе в Индия, където улавя автентичния бит и емоция на местните с изключителна лекота

Ако искате да разберете повече за фестивала:

http://www.menarfest.com/welcome.html За Иво Даскалов

http://www.ivodaskalov.com/about/

38 views0 comments
bottom of page